Wat is het verschil tussen project sourcing, uitzendarbeid, detachering en staffing?

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste ingenieurs te vinden voor bepaalde projecten. Daarom leveren wij aan onze klanten kwalitatieve ingenieurs met de juiste skills voor een bepaald project of een bepaalde periode. Wij noemen wat we doen heel bewust project sourcing, ondanks het feit dat die term misschien minder bekend is. Waarom? Dat leggen we je graag uit.

 

Termen als detachering, uitzendarbeid en interimarbeid zijn beter ingeburgerd, maar dekken niet de lading en hebben soms ook een beetje een negatieve bijklank. Vanwaar komt de verwarring tussen al die termen? En wat zijn nu eigenlijk de verschillen?

 

Project sourcing

 

Projectsourcing geeft bedrijven de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren. De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied en kunnen worden ingezet op specifieke projecten waar hun expertise vereist is. (definitie project sourcing, Federgon)

 

 

20220308 - Absolem - 5996Project sourcing is het – meestal tijdelijk – strategisch inzetten van een engineering consultant voor een bepaald project of specifieke activiteit. Soms heb je immers (tijdelijk) mensen uit specifieke domeinen of met nieuwe skills nodig. En die vinden, overtuigen en opleiden kost tijd en moeite. Die taken worden bij project sourcing overgenomen door een partner.

 

Zo beschikken we bij Absolem bijvoorbeeld over meer dan 50 ingenieurs die we kunnen inzetten op projecten over heel België. Daarbij staan wij in voor de juiste matching, alle praktische beslommeringen, de verdere begeleiding van onze medewerker, de evaluatie, eventuele opleidingen, enz. Het engagement gaat dus heel wat verder dan gewoon een medewerker plaatsen. Daarnaast probeert project sourcing altijd te werken op langere termijn.

 

Onze ingenieurs krijgen sowieso een contract van onbepaalde duur en we proberen voor hen klanten en projecten te vinden die perfect aansluiten bij hun talenten en skills. We kijken daarbij bij voorkeur naar projecten met een zekere looptijd of klanten die onze ingenieurs op verschillende projecten kunnen inzetten. Op die manier is het een win-win voor beide partijen.

 

Loopt een opdracht toch op z’n einde, dan gaan we op zoek naar een nieuw project dat de carrière van onze ingenieur verder kan doen groeien. We houden onze ingenieurs graag aan boord. Zo bouwen ze ervaring op bij verschillende klanten. Project sourcing focust dus vooral op een langetermijn relatie met zowel klanten als medewerkers.

 

Uitzendarbeid

 

Bij uitzendarbeid wordt een uitzendkracht (werknemer) in dienst genomen door een uitzendbureau (werkgever) met de bedoeling om te worden uitgeleend aan een gebruikende onderneming (klant van het uitzendbureau) en daar tijdelijke arbeid te verrichten. (definitie uitzendarbeid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg)

 

 

Uitzendarbeid – ook wel bekend als interimarbeid - heeft een aantal overeenkomsten met  project sourcing. De uitzendkracht voert ook tijdelijke projecten uit en heeft een eigen werkgever die opdrachten aan hem voorstelt.

 

Toch zijn er ook een aantal niet onbelangrijke verschillen. Zo werkt een uitzendkracht of interimmer vaak met week- of maandcontracten. Die kunnen weliswaar elke keer hernieuwd worden, maar zijn toch vrijblijvender. De flexibiliteit van uitzendarbeid werkt bovendien in twee richtingen: een nieuwe uitzendkracht kan zelf ook makkelijk opstappen, wat onvermijdelijk onzekerheid met zich meebrengt.

 

Het contact tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau beperkt zich door de kortere contracten vaak ook tot praktische zaken. Opleidingen op maat, opvolging bij én samen met de klant, evaluaties, enz. zijn geen standaardpraktijk.

 

Detachering

 

 Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen. Tijdens de detachering is de werkgever ertoe gehouden bepaalde Belgisch arbeidsvoorwaarden na te leven. (definitie detachering, FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg)

 

 

Project sourcing en detachering worden ook vaak met elkaar verward. Nochtans is er – zoals je in de definitie hierboven kan lezen – een cruciaal verschil. We spreken van detachering wanneer een medewerker in een ander land gaat werken. Werk je voor een Belgische onderneming en voer je opdrachten uit bij Belgische klanten, dan ben je dus in geen geval een gedetacheerde werknemer.

 

Staffing

 

Staffing is het proces van het vinden en aanwerven van de juiste werknemer met de juiste kwalificaties of ervaring om een bepaalde ​​functie of rol te vervullen. Hierdoor behouden organisaties een personeelsbestand van voldoende kwantiteit en kwaliteit om positieve effecten te creëren op de effectiviteit van de organisatie. (definitie staffing, Wikipedia)

 

 

Staffing tenslotte, is gewoon een andere naam voor rekrutering. Die taak ligt meestal in handen van de recruitment manager of HR manager. Die kan zelf op zoek gaan naar de geschikte medewerkers of daar andere partijen voor inschakelen die kunnen helpen via project sourcing of uitzendarbeid bijvoorbeeld.

 

De conclusie?

 

20220308 - Absolem - 6345Er zijn dus wel degelijk heel wat verschillen tussen de verschillende termen. En daarom kiezen wij er heel bewust voor om onze aanpak onder de vlag project sourcing te steken.

 

We steken namelijk heel veel tijd en energie in de matching, begeleiding, ondersteuning, opleiding en opvolging van onze medewerkers én we proberen klanten altijd de ideale ingenieur te leveren voor hun project.

 

 

 

 

Vraag of opmerking?

Heb je nog een vraag of opmerking? Laat het ons weten. Ben je overtuigd dat project sourcing een goeie oplossing kan zijn voor jouw uitdaging(en)? Neem dan even contact op. We kijken graag of we je kunnen helpen.

 

Stuur ons een bericht